ข่าวดีคนไทย อนุทินเผยอีก 9 เดือนมีวัคซีนโควิด 19 ฉีดแล้ว

ข่าวดีคนไทย อนุทินเผยอีก 9 เดือนมีวัคซีนโควิด 19 ฉีดแล้ว

“อนุทิน” คาดอีก 9 เดือน ได้วัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ ฉีดให้คนไทย หากไม่มีอุปสรรค

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์โอกาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทย าศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ศุภโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกร ร มการอาหารและย า และนายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประชุมหารือร่วมกับนายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ก ร ร มการผู้จัดการบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัดและ ดร.ฟาม ฮอง ไทย ก ร ร มการผู้จัดการร่วม เพื่อรับฟังความคืบหน้าการวิจัยและผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ

โดย นายอนุทิน เปิดเผยภายหลังการหารือว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าเ รื่ อ งการทดลองวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ ผ่านการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่ามีความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันในหนูได้ พร้อมทั้งส่งผลเ ลื อ ดหนูทดลองให้กรมวิทย าศาสตร์การแพทย์ทดสอบประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันโ ร ค เพื่อเตรียมยื่นเ รื่ อ งพิจารณาความปลอดภัยในการขอวิจัยในคนอย่างเร่งในระยะที่หนึ่งต่อทางคณะก ร ร มการอาหารและย า (อย.) ซึ่งจะข้ามการทดลองในสัตว์ระยะที่ 2 โดยทาง อย.จะพิจารณาเทียบความปลอดภัยจากงานวิจัยอ้างอิง

เพื่อให้เกิ ด ความรวดเร็วบนพื้นฐานความปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน หากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค คาดว่าอีก 9 เดือนจากนี้ จะสามารถผลิตวัคซีนฉีดให้กับประชาชนไทยได้

ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเห็นความสำคัญและมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและดูแลประชาชนชาวไทยได้ ขณะนี้ได้จัดสรรงบจาก พ.ร.ก.เงินกู้ ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 3,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน ขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนการผลิตวัคซีนโควิด-19 ให้สำเร็จให้ได้

ขณะที่ นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ก ร ร มการผู้จัดการบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กล่าวว่า การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ ได้ร่วมมือกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในการวิจัย

ทั้งนี้ ยืนยันว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนโดยไม่มีอุปสรรค จะสามารถเริ่มการวิจัยในมนุษย์ระยะแรกได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคม 2563 และจะสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ในเชิงอุตสาหก ร  ร มได้ในราวต้นปี 2564

ที่มา:sanook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *