แพทย์เผยแล้วอย า กออกกำลังกายแต่กลัวโควิด ใส่หน้ากากอนามัยวิ่งได้ไหม

แพทย์เผยแล้วอย า กออกกำลังกายแต่กลัวโควิด ใส่หน้ากากอนามัยวิ่งได้ไหม

เพจทางการแพทย์ เต ือนไม่ควรใส่หน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID 19 ระหว่างวิ่ง เหตุปอด หัวใจ หลอดเ ลื อ ด ทำงานหนัก ยิ่งหายใจเร็วขึ้น เหนื่อยมากขึ้น ก็จ แ ย่ลง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก 1412 Cardiology ซึ่งเป็นเพจให้ความรู้ด้านการแพทย์ แนะนำเ รื่ อ ง วิ่งวิถีใหม่ (new normal running) หลัง โควิด 19 ว่า ไม่ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในการวิ่ง เพราะจะเพิ่มแรงต้านการหายใจ ทำให้หายใจได้ลำบากขึ้น ลมหายใจออกจะถูกกักอยู่ในหน้ากากนานขึ้น เพิ่มปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์ที่หายใจกลับเข้าไป ยิ่งหายใจเร็วขึ้น เหนื่อยมากขึ้น ก็จะ แ ย่ลง

นอกจากนี้ ปอด หัวใจและหลอดเ ลื อ ด จะต้องทำงานหนักมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักวิ่งหน้าใหม่ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่ ว ย อาจเป็นอันตรายได้ ขณะเดียวกันหน้ากากออกกำลังกาย ก็ไม่เหมาะในการใส่วิ่งในคนปกติ

เพราะไม่ได้ป้องกันเชื้อโควิด-19 รวมทั้งยังมีการเพิ่มแรงต้านการหายใจ ทำให้มีออกซิเจนเข้าร่ า งกายต่ำ ใช้สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดและหลอดเ ลื อ ด

ส่วนกรณี ผ้าบัฟ ที่สะดวกต่อการหายใจระหว่างวิ่งจริง แต่ข้อเสียก็คือ การป้องกันการแพร่เชื้อทำได้ไม่ดีเท่าหน้ากากอนามัย

ที่มา:sanook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *